Katern 25: Internationaal privaatrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Kokkini-Iatridou

Verschijning: januari 1988

Archiefcode: AAK19881028

forum (non) conveniens forumkeuze forumkeuzeclausule lex causae lex loci actus overeenkomst

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht