Katern 108: Internationaal Privaatrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): K.R.S.D. Boele-Woelki

Verschijning: September 2008

Archiefcode: AAK20086074

erkenning huwelijk inwerkingtreding EET-Verordening verbintenissen uit overeenkomst

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht