Katern 101: Huurrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): A.M. Kloosterman

Verschijning: december 2006

Archiefcode: AAK20065636

duurzaam karakter samenwoning duurzame gemeenschappelijke huishouding medehuurderschap woonruimte

Burgerlijk recht Huurrecht