Katern 100: Gezondheidsrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad. Beschikking: HR 9 mei 2006 (LJN: AV2386): Verschoningsrecht van arts; voorwaarden.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): W.R. Kastelein

Verschijning: september 2006

Archiefcode: AAK20065578

criteria uitzonderlijke omstandigheden verschoningsrecht

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht