Katern 100: Economisch recht en intellectuele eigendom


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad. Jurisprudentie: Auteursrecht waarbij het 'werk'-begrip centraal staat (HR 24 februari 2006, IER 2006, 39; HR 16 juni 2006, LJN: AU8940)


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): M.S.C. Bakker

Verschijning: september 2006

Archiefcode: AAK20065591

advocaatkosten eiser corpus mechanicum corpus mysticum kinetisch schema werk

Sociaal-economisch recht Economisch rechtIntellectuele-eigendomsrecht