Juridische paradoxen en de weerbare democratie


Harm Kloosterhuis sluit zijn reeks columns over denkfouten en drogredenen af met de paradox.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.T.M. Kloosterhuis

Verschijning: December 2017

Archiefcode: AA20170987

Leibniz Lex Falcidia paradox Popper weerbare democratie

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Opinie Column