Juist ingeslotenen hebben dringende rechtsbehoeften


Traditioneel was de gevangenis een bolwerk van dwang en tucht, het gevangenisregime ontbeerde ieder rechtsgehalte. Inmiddels is de situatie in gevangenissen aanmerkelijk verbeterd, maar nog steeds hebben juist  ingeslotenen grote behoefte aan juridische steun.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C. Kelk

Verschijning: Januari 2014

Archiefcode: AA20140006

Commissie van Toezicht detentierecht gedetineerden gevangenis gevangenisregime penitentiair recht rechtsbescherming

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

Opinie Amuse

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen