Is de sluiting van scholen in strijd met de vrijheid van onderwijs?


De sluiting van scholen was lange tijd strikt gereguleerd bij wet. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had hier geen eigen bevoegdheden. Op grond van recente incidenten komt daar nu verandering in. In de nabije toekomst kan scholen de wacht worden aangezegd bij wanbeheer of structureel in strijd handelen met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Hoe heeft het zover kunnen komen, en zal het helpen?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J.J. Zoontjens

Verschijning: januari 2021

Archiefcode: AA20210029

bijzondere school Haga Lyceum OCW openbare school opschorting van bekostiging sluiting

Staats- en bestuursrecht Onderwijsrecht

Opinie Opiniërend artikel