Is de onafhankelijk deskundige in het strafproces uitgediend?


In de context van het strafrecht bestaat een deskundigheid in de criminalistiek. De deskundige heeft met betrekking tot het strafrecht een functie, die wettelijk verankerd is door de artikelen 343 Sv en 344 Sv en nader uitgewerkt in de artikelen 227-235 Sv. Vanuit die optiek is het interessant de taak van de deskundige bij het strafproces nader te beschouwen. Uitgaande van de dagelijkse praktijk van het werk van de deskundigen binnen het Gerechtelijk Laboratorium zal Professor Groeneveld in dit artikel die taak kritisch onder de loep nemen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.R. Groeneveld

Verschijning: november 1989

Archiefcode: AA19890923

deskundigen in het strafproces deskundigheid gerechtelijk laboratorium onafhankelijkheid

Strafrecht en criminologie

Opinie Column