Investeringsarbitrage, toegang tot het recht en een ‘derde partij’


In het kader van een investeringsarbitrage is niet vanzelf­sprekend ruimte voor de inbreng van een derde partij. Toch kan ook deze partij belang(en) hebben bij een bepaalde uitkomst van de procedure. De laatste jaren klopt de buitenwereld nadrukkelijker op de deur van de, in beginsel, gesloten wereld van de investeringsarbitrage. In de onderhavige bijdrage wordt besproken op welke wijze ‘toegang’ voor een derde partij zou kunnen worden verkregen tot een investeringsarbitrage.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.L.F. Ribbers

Verschijning: november 2019

Archiefcode: AA20190894

Amicus curiae BIT derde partij ICSID investeringsarbitrage MIT UNCITRAL

Burgerlijk recht Arbitrage & Mediation

Rode draad Toegang tot het recht