Inleiding mbo-recht: een aanzet tot verdieping


In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) studeren meer dan 500.000 studenten aan 61 mbo-instellingen. Het recht dat op deze studenten en instellingen van toepassing is wordt weinig bestudeerd en is erg complex. Zo raakt het aan de vrijheid van onderwijs zoals geregeld in artikel 23 van de Grondwet, zijn er onder meer regels gesteld over governance, bekostiging en kwaliteitsborging en vloeit de rechtspositie van de student hieruit voort. In deze bijdrage worden de belangrijkste elementen van het mbo-recht belicht.