In de schulden, uit de schulden?


Ruth de Bock schrijft deze maand in haar column over de haperende schuldhulpverlening.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. de Bock

Verschijning: maart 2020

Archiefcode: AA20200260

1:431 BW beschermingsbewindvoerder het minnelijk traject schulden schuldhulpverlening

Burgerlijk recht

Opinie Column