Hoge Raad relativeert het onweerlegbare bewijsvermoeden van artikel 2:138/248 lid 2 BW


HR 9 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1099 (Mobile Services)