Hoe Europees is de Europese ombudsman?


In dit artikel gaat de auteur in op de instelling van de Europese Ombudsman. De auteur analyseert de regels rondom de instelling van de Europese Ombudsman en vergelijkt deze met de nationale regels rondom de Ombudsman. Over dit alles laat de auteur zijn kritische visie schijnen


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): , M.L.M. Hertogh

Verschijning: januari 1994

Archiefcode: AA19940013

Europese ombudsman Europese Unie klachtprocedure klachtrecht

Internationaal Europees en buitenlands recht

Opinie Opiniërend artikel