Het zorgvuldigheidsbeginsel als schakel tussen bestuursrecht en privaatrecht


In het artikel worden voorbeelden gegeven van toepassing van het zorgvuldigheidsbeginsel in het bestuursrecht. Daarna wordt er ingegaan op de codificering van het beginsel in de Awb. Van daaruit maakt de auteur de brug naar het privaatrecht en gaat in op de zorgvuldigheidsnorm voor behoorlijk handelen, zowel in bestuurs- als privaatrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. Polak

Verschijning: oktober 1991

Archiefcode: AA19910908

codificering formeel beginsel handelen materieel beginsel rechtsbeginselen zorgvuldigheidsbeginsel

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht

Bijzonder nummer Rechtsbeginselen