Het systeem van het privaatrecht


Deze bijdrage gaat over de vraag of het privaatrecht een systeem vormt, of bestaat uit losse, onsamenhangende regels. En over wat dat betekent voor de wetenschap en de rechtspraktijk. En voor de vrijheid van de wetgever om van dat systeem af te wijken. Als voorbeeld wordt het ontwerp ‘Wet opheffing verpandingsverboden’ besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.M. Wibier

Verschijning: november 2020

Archiefcode: AA20201042

Burgerlijk Wetboek privaatrecht Wet opheffing verpandingsverboden wetenschap

Opinie Opiniërend artikel