Het stelsel van gedragsregels in het wegverkeer


Bespreking van een proefschrift met daarin de volgende centrale stelling: In het verkeersstrafrecht dient aan het vage verbod geen gevaar op de weg te veroorzaken bestaansrecht te worden ontzegd vanwege het ontbreken van enige informatieoverdracht aan de weggebruiker.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Otte

Verschijning: maart 1994

Archiefcode: AA19940179

gevaarlijk verkeersgedrag informatieoverdracht proefschrift strafbaarheid verkeersveiligheid

Strafrecht en criminologie

Literatuur Proefschriftbijdrage