Het nut van sancties


De vraag die in dit artikel behandeld wordt: Zien mensen onder invloed van een sanctiedreiging af van het overtreden van wettelijke voorschriften? Er wordt gekeken naar de rol van sancties en de werking van sancties op belastingontduiking wordt nader bekeken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Elffers, D.J. Hessing

Verschijning: juli 1997

Archiefcode: AA19970490

preventief psychologie sancties utiliteit

Strafrecht en criminologie CriminologiePenitentiair recht, penologie

Overig Rode draad Sancties