Het Kabinet der Koningin in spagaat (?): geen bestuursorgaan . . . maar wel overheidsorgaan!


Volgens de Raad van State is het Kabinet der Koningin geen bestuursorgaan. Belangrijkste reden: Het kabinet zou ‘uitsluitend ondersteunende taken verricht [en] ten dienste van de uitoefening van de constitutionele taken van de koningin [en] aan het kabinet zijn geen eigen, zelfstandige taken opgedragen’. Aldus de Raad van State in zijn interpretatie van artikel 1:1,eerste lid,aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht. Echter, een gelijkluidende tekst staat in de Archiefwet 1995 bij de omschrijving van het begrip overheidsorgaan, en die wet is zelfs expliciet op het Kabinet der Koning van toepassing.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Waalwijk

Verschijning: december 2007

Archiefcode: AA20070961

archief bestuursorgaan kabinet der koningin

Opinie Opiniërend artikel