Het Europese eenheidsoctrooi en het Eenheidsoctrooigerecht – een stap vooruit?


Wanneer het Europese eenheidsoctrooi en het Europese octrooigerecht een feit worden, is dat zonder meer een revolutionaire stap die grote veranderingen met zich brengt. Maar is dat een stap voorwaarts of niet?

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen