Godsdienstvrijheid bedreigd?

Over het rechterlijk verbod om te preken


Auteur geeft in dit artikel zijn mening omtrent een uitspraak van de rechtbank Dordrecht. In deze uitspraak werd bepaald dat een predikant welke werd veroordeeld voor het plegen van ontucht met een aan hem toevertrouwde minderjarige. De predikant werd voor 2 jaar ontzet uit het beroep van dominee, iets wat volgens auteur te ver gaat, omdat hij hierdoor gelijk wordt gesteld aan bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. Volgens auteur is dit verkeerd omdat een dominee als belangrijkste taak het voorgaan in gebed heeft en dat beschermd is als grondrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Verschijning: april 1999

Archiefcode: AA19990252

godsdienstvrijheid grondrechten

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Opiniërend artikel