Gelijkheidsbeginsel opvolging van konfliktregels


Rechtbank Alkmaar 22 september 1983, nr. 3961/1983, NIPR 1983, nr. 315

Nu geen rechtskeus is gedaan, is krachtens het Haagse Huwelijksgoederenverdrag 1905 op de vermogensrechtelijke verhouding van partijen toepasselijk de nationale wet van de man. Of zij de bevoegdheid hebben staande huwelijk huwelijkse voorwaarden te maken wordt beslist krachtens het recht van de woonplaats: Nederlands recht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.U. Jessurun d'Oliveira

Verschijning: september 1984

Archiefcode: AA19840472

Rechtbank Alkmaar 22-09-1983 zaaknummer: 3961/1983

Annotaties en wetgeving Annotatie