Franse toestanden in Nederland? Het ontslagrecht in zicht


In Frankrijk heeft het flink gerommeld begin 2006, toen de regering het ontslagrecht wilde versoepelen om de jeugdwerkeloosheid te verminderen kwamen er massale demonstraties. In andere landen wordt wel al een begin gemaakt met het versoepelen van het ontslagrecht, daarom wordt er verder ingegaan op het ontwikkelen van een europees ontslagrecht en hoe het Nederlands ontslagrecht ervoor staat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J. Loonstra

Verschijning: juni 2006

Archiefcode: AA20060410

cao ontslagrecht

Metajuridica RechtsvergelijkingSociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Verdieping Verdiepend artikel