Financiering van politieke partijen: tussen private vrijheid en publieke normen


Politieke partijen moeten enerzijds over voldoende finan­ciële middelen beschikken om hun taken te kunnen vervullen, anderzijds mogen zij niet al te afhankelijk worden van de overheid. Het is daarom jammer dat het kabinet politieke partijen wil subsidiëren op grond van zetel- in plaats van ledenaantal, maar ook dat het lokale partijen niet wil subsidiëren.