‘Er gaan geheid mensen buiten de boot vallen’

Interview met Phon den Biesen, sociaal advocaat


Begin jaren zeventig opende Ars Aequi de discussie over gefinancierde rechtshulp in Nederland met het bijzonder nummer ‘De balie, een leemte in de rechtshulp’. In dezelfde tijd werden de eerste rechtswinkels opgericht, gevolgd door sociale-advocatencollectieven en Buro’s voor Rechtshulp. Twintig jaar later staat de sociale advocatuur onder druk. De eigen bijdrage is gestegen en het inkomen van de sociale advocaat is belabberd. In mei 1992 is eindelijk het wetsvoorstel inzake de Wet op de Rechtsbijstand (zie voor een bespreking hiervan elders in dit nummer) ingediend. Heeft de sociale advocatuur nog toekomst? Hierover zijn we gaan praten met oud-redacteur van Ars Aequi (1976-1978), oprichter en oud-voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) en sociaal advocaat bij Advocatenkantoor Nieuwe Zijds, Phon van den Biesen(1952).


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. van der Grinten, H. Moons

Verschijning: September 1992

Archiefcode: AA19920461

Verdieping Interview

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen