Entartete Opernfreunde


In deze column gaat Hondius in op de ‘rechten’ van bezoekers van openare evenementen (zoals een opera) in geval van te late aankomst.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: December 2006

Archiefcode: AA20060875

evenementen laatkomers opera

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Column

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen