Efficiëntie als instrument en als norm

Enkele rechtstheoretische kanttekeningen bij de economische analyse van het recht


In dit artikel wordt beschreven op welke wijze de rechtseconomie de inzicht in het recht kan verdiepen. Daarbij wordt ingegaan op de verschillende wijzen waarop het recht vanuit economisch perspectief benaderd kan worden. Daarbij worden enkele theoretische en filosofische implicaties besproken. Positieve en normatieve economische analyses worden hierbij behandeld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.M. Hol

Verschijning: Oktober 1990

Archiefcode: AA19900632

Metajuridica Rechtstheorie

Bijzonder nummer Rechtseconomie