Een prejudiciële procedure in het bestuursrecht?


Snelheid en rechtszekerheid zijn waarden waaraan rechtzoekenden grote behoefte hebben. Een prejudiciële procedure, waarin een lagere rechter een rechtsvraag hangende het geding voorlegt aan de hoogste rechter, realiseert die waarden optimaal. In deze bijdrage wordt onderzocht of een regeling van de prejudiciële procedure – in navolging van het civiele recht – ook in het bestuursrecht aanbeveling verdient. 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Barkhuysen, Y.E. Schuurmans

Verschijning: oktober 2013

Archiefcode: AA20130736

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Opinie Opiniërend artikel