Een kleine beurt voor de Grondwet


In dit artikel wordt ingegaan op de grondwetsherziening die in 1998 aan de orde was. Na een korte introductie over de herzieningsprocedure, waarbij ook andere landen aan de orde komen, wordt er ingegaan op de veranderingen voor de Grondwet.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.R.B.M. Kummeling, T. Zwart

Verschijning: April 1998

Archiefcode: AA19980253

grondwetsherziening ontbinding verkiezingen

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen