Een Algemeen Reis- en Verblijfsrecht van de Unieburger: Quo Vadis?


Naar aanleiding van de baanbrekende conclusie van Advocaat-Generaal Cosmas in de zaak Wijsenbeek doet zich de vraag voor of artikel 18 EG-verdrag rechten verleent aan subjecten die geen beroep op het acquis communautaire hebben. In deze ‘mening’ beziet de schrijver de gevoelige problematiek van de toekenning van rechtstreekse werking aan artikel 18 EG-Verdrag.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Verschijning: juli 1999

Archiefcode: AA19990532

Europese Unie vrij verkeer van personen

Internationaal Europees en buitenlands recht

Opinie Opiniërend artikel