Dilemma’s rond wilsbekwaamheid bij kinderen in de klinische praktijk

UCERF 12 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Een thema met een doorlopend belang waarvan de actualiteit aangetoond werd met een zaak die de Rechtbank Noord-Holland (Rb. Noord-Holland 12 mei 2017, ECLI:NL:RBNH:2017:3955) te beoordelen kreeg. Het ging hierbij om de vraag of een twaalfjarige jongen wilsbekwaam was ten aanzien van de beslissing over het stopzetten van zijn medische behandeling. Hoe wilsbekwaamheid vastgesteld moet worden en of deze wettelijke leeftijdsgrens goed gekozen is, is weinig onderzocht. Wat als een kind onder de twaalf jaar goed in staat is zelf een oordeel te vormen? In deze bijdrage wordt de klinische praktijk handvaten geboden om tot een beter onderbouwd oordeel te komen in individuele gevallen.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): I. Hein

Archiefcode: UCERF2018051

wettelijke leeftijdsgrens wilsbekwaamheid

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht