De zaak Watson


De Rechtbank van Haarlem deed op 9 juni 1997 uitspraak in de zaak Watson en onderkende in het summiere vonnis de ‘hogere motieven’ van de Canadese milieu-activist en zijn organisatie Sea Shepherd Conservation Society niet. Ze wees het verweer van de hand dat sprake was van een politiek delict. In dit artikel wordt ingegaan op de reikwijdte van de politieke exceptie ten aanzien van milieu-activisten. Daarnaast wordt de veroordeling bij verstek van Watson bij de Noorse rechter behandeld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J. Vrij

Verschijning: februari 1998

Archiefcode: AA19980069

milieu-activisten morele bezwaren politiek delict rechtvaardigingsgrond walvisjacht

Metajuridica RechtsvergelijkingStrafrecht en criminologie

Verdieping Studentartikel