De VOG: integriteitsverklaring ten behoeve van schijnzekerheid


Onlangs werd een wetswijziging aangekondigd op basis waarvan het mogelijk wordt afgifte van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te weigeren op grond van enkel politiegegevens. Dit lijkt haaks te staan op een meer inhoudelijk toetsingskader dat de Afdeling Bestuursrechtspraak lijkt te ontwikkelen. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot de functie van de VOG als integriteitsinstrument?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.M. Schoutsen, P.M. Schuyt

Verschijning: September 2014

Archiefcode: AA20140629

Strafrecht en criminologie CriminologieStrafrecht

Opinie Opiniërend artikel