De Veiligheidsraad als mondiale wetgever en rechter in laatste instantie?


De bescherming van het individu; in hoeverre druisen de maatregelen om terrorisme te voorkomen in tegen de mensenrechten?
Vegl: Yusuf-arrest GvEA 21 september 2005, T306/01


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.J. van Leeuwen

Verschijning: juni 2007

Archiefcode: AA20070483

mensenrechten rechtsbescherming tegen de overheid terrorisme

Internationaal Europees en buitenlands recht Overige Rechtsbronnen

Opinie Column