De Tilburgse wapenhandelaar en De ongehoorzame militair


Hoge Raad 10 december 1991, nr. 89545, ECLI:NL:HR:1991:AC1755, NJ 1992, 322 m.n. Kn (De Tilburgse wapenhandelaar);

Hoge Raad 7 januari 1992, nr. 90433M, ECLI:NL:HR:1992:ZC8935, NJ 1992, 323 m.n. Kn (De ongehoorzame militair)

In de noot bij twee arresten waarbij wijziging van strafrechtwetgeving aan de orde is wordt dieper ingegaan op de wijziging van wetgeving, delictsomschrijvingen en toetsingscriteria.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.S. Groenhuijsen

Verschijning: April 1993

Archiefcode: AA19930303

Hoge Raad 07-01-1992 (ECLI:NL:HR:1992:ZC8935) zaaknummer: 90433M,
Hoge Raad 10-12-1991 (ECLI:NL:HR:1991:AC1755) zaaknummer: 89545

gunstigste bepaling legaliteitsbeginsel strafwaardigheid gedraging verandering van strafrechtgeving

Strafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Annotatie