De strijd om ‘ook’


Deze maand staat in de rubriek `mening´ de visie van andere academici op de jurist en zijn wetenschap centraal. Leertouwer gaat in op de overeenkomsten tussen theologen en juristen en de uitoefening van hun beider studies.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. Leertouwer

Verschijning: oktober 2001

Archiefcode: AA20010751

geleerdheid overeenkomst precisie taal theologie

Opinie Opiniërend artikel