De stenige weg naar een faire geschillenregeling


Sinds 2010 bevat het Statuut voor het Koninkrijk de opdracht aan de rijkswetgever om een regeling te maken voor de beslechting van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen. De meningen over de wijze waarop aan deze opdracht uitvoering moet worden gegeven, lopen sterk uiteen. Een ontwerp dat inmiddels voor advies aan de Raad van State is aangeboden, reflecteert alleen de Nederlandse opvatting. Dit artikel bespreekt de achtergronden en hoofdlijnen van het ontwerp, alsmede de juridische randvoorwaarden waarbinnen een faire geschillenregeling zich zou moeten bewegen.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.B. van Rijn

Verschijning: september 2017

Archiefcode: AA20170689

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Verdieping Verdiepend artikel