De sharia als goddelijk ideaal voor een rechtvaardige samenleving


Als de sharia duidt op de goddelijke blauwdruk voor een vreedzame en sociaal-rechtvaardige samenleving, dan laten de praktijken van de Taliban, Al-Qaeda of recentelijk de ISIS toch grotendeels het tegenbeeld van rechtvaardigheid zien. In deze bijdrage wordt ingegaan op het concept van rechtvaardigheid in de islam om de theoretische en praktische invulling van de sharia beter te kunnen doorgronden.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.A. Muradin

Verschijning: Mei 2018

Archiefcode: AA20180356

Overige Islamitisch recht

Blauwe pagina's Rechtvaardigheid

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen