De rol van de jurist in de maatschappij: een debatverslag


Op 7 maart 2018 organiseerden Spui25, het Amsterdam Centre on the Legal Professions (UvA) en Ars Aequi een debat naar aanleiding van het themanummer ‘De rol van de jurist in de maatschappij’ van november 2017. Een aantal auteurs ging met elkaar en de zaal in debat, onder andere over ethiek, integriteit en new public management.
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.H.M. Broere, J. van Mourik, K.A.M. van Vught

Verschijning: Mei 2018

Archiefcode: AA20180429

Algemeen juridisch

Perspectief Perspectiefartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen