De rechter overboord?


In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende taken die een rechter binnen een gerecht kan hebben. De regering beoogt om de rechter ook een beheerstaak op te leggen. De redacteuren overwegen dat dit de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in gevaar kan brengen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.F.J. Haak, F.G.H. Kristen

Verschijning: april 1996

Archiefcode: AA19960226

bedrijfsvoering beheerstaak president rechtspraak

Overige Rechterlijke organisatie

Opinie Redactioneel