De rechten van de europatiënt

De individuele rechten van de patiënt in Richtlijn 2011/24/EU


De problemen die iemand moet trotseren die welbewust de landgrens oversteekt om daar medische hulp te verkrijgen zijn niet gering. Vaak zal hij zich moeten uitdrukken in een taal die de zijne niet is. De verplaatsing, het verblijf en de geneeskundige hulp kunnen veel tijd en geld kosten. Bij die praktische moeilijkheden komt de confrontatie met vreemd recht: in beginsel is het recht van het land waar de dienstverlener is gevestigd van toepassing.3 Wie zich desondanks toch over de grens waagt, heeft daar vaak dwingende redenen voor. Zeer recent keurden het Europees Parlement en de Raad van Ministers een richtlijn goed die het vrij verkeer van patiënten beoogt te vergemakkelijken. Daarover schrijft Herman Nys in deze bijdrage.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Nys

Verschijning: juli 2011

Archiefcode: AA20110558

Burgerlijk recht GezondheidsrechtInternationaal Europees en buitenlands recht

Bijzonder nummer Gezondheidsrecht