De politie in haar hemd?


In dit redactionele artikel wordt het fenomeen van de toegenomen particuliere beveiliging besproken. De redactie geeft kort commentaar hoe beveiliging door burgers zich verhoudt met de klassieke overheidstaak.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. Bosch, J. Paulussen

Verschijning: Maart 2001

Archiefcode: AA20010141

nachtwakersstaat particuliere beveiliging veiligheid

Staats- en bestuursrecht

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen