De patiëntenvertrouwenspersoon in de psychiatrie

Tien jaar rechtsberscherming op de werkvloer


In dit artikel wordt wegens het tien jarig bestaan van de stichting die de patiëntenvertrouwenspersoon leveren aan psychiatrische ziekenhuizen ingegaan op de achtergronden en geschiedenis hierbij. Ook wordt er ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Legemaate

Verschijning: mei 1991

Archiefcode: AA19910387

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Overig Rode draad De positie van onbekwamen in het recht