De l’esprit d’Urgenda


Er is reeds veel gezegd en geschreven over de uitspraak inzake Urgenda, waarin de Rechtbank Den Haag de Staat beveelt de broeikasgassen te verminderen. De kritiek concentreert zich voornamelijk op de rol van de rechter ten opzichte van de wetgever: betreedt de rechtbank door de uitspraak niet het politieke domein? In dit redactioneel wordt de uitspraak langs de meetlat gelegd van een van de grondslagen van de scheiding der machten: Montesquieus De l’esprit des lois. Had de uitspraak Montesquieus (staatsrechtelijke) goedkeuring kunnen verdragen?

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Kok, F.Q. van de Pol

Verschijning: december 2015

Archiefcode: AA20150959

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Redactioneel