De Hoge Raad der Nederlanden: een zetel met bijzetstoeltjes?


Eerder dit jaar deed emeritus hoogleraar migratierecht Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira aangifte tegen de voltallige Hoge Raad. De aangifte zag op de deelname van reservisten aan de beraadslaging bij de Hoge Raad, wat een stelselmatige schending van het geheim van de raadkamer en schending van het ambtsgeheim zou vormen. Volgens de Hoge Raad is deze wijze van raadkameren noodzakelijk, nu het de consistentie en rechtseenheid bewaakt. Bij deze praktijk kunnen vraagtekens geplaatst worden.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.H.M. Broere

Verschijning: September 2017

Archiefcode: AA20170667

Metajuridica Rechtspleging

Opinie Redactioneel