De getuige in strafzaken, die in het buitenland verblijft


Het internationale rechtshulpverkeer van Nederland met de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) is groter dan met enig ander land. In dit rechtsvergelijkend artikel wordt bekeken op welke wijze Nederland en de BRD in een strafzaak gebruik maken van een getuige die zich in het buitenland bevindt. Daarnaast wordt onderzocht of deze handelwijzen in overeenstemming zijn met de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens (ECRM).


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.H. Klip

Verschijning: Juli 1989

Archiefcode: AA19890637

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees strafrechtStrafrecht en criminologie