De Extra Beveiligde Inrichtingen: een inhumane en vernederende behandeling en bestraffing?


Frequente geven regelmatig aanleiding tot berichten in de media over de Extra Beveiligde Inrichting (EBI’s). Getracht wordt een overzicht te geven van het beleid van het ministerie van Justitie te dien aanzien; te weten nieuwe bouwkundige en technische voorzieningen en aanscherping van het totale regime binnen de EBI’s. Gewezen wordt op de mogelijke consequenties van dit overheidsbeleid.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.