De Europese vluchtelingencrisis


Na de eurocrisis wordt Europa nu geconfronteerd met een vluchtelingencrisis. Het Europese antwoord daarop is een Unie gebaseerd op gemeenschappelijke waarden van solidariteit en respect voor de mensenrechten onwaardig. De reeds bestaande zwakheden van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS) zijn pijnlijk zichtbaar geworden en doen de Schengensamenwerking op zijn grondvesten wankelen. Een antwoord zal moeten worden gevonden in de hervorming van het GEAS. Betere grensbewaking en opvang in de regio kunnen daar enkel een aanvulling op vormen.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.J. Rijpma

Verschijning: december 2015

Archiefcode: AA20150976

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Opinie Opiniërend artikel