‘De enige rem is kritiek’

Interview met prof.mr. J.A. Peters


Jit Peters (65) heeft het drukker dan ooit. Bang voor een zwart gat na zijn emeritaat (‘daar waarschuwt iedereen voor’). Nu is zijn agenda overvol. Hij doceert nog aan de UvA, neemt eens in de twee weken zitting als raadsheer-plaatsvervanger in de strafkamer van het Amsterdamse Hof en een handvol bezwaarschriften- en klokkenluiderscommissies vragen ook de nodige tijd. En onlangs is Peters gekozen tot voorzitter van het bureau dat toeziet op de implementatie van het Aarhus-verdrag. Ondanks de drukte heeft hij toch tijd kunnen vinden voor een gesprek met redacteuren Gert Jan Geertjes en Wouter den Hollander.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.J.A. Geertjes, P.W. den Hollander

Verschijning: november 2011

Archiefcode: AA20110802

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Verdieping Interview