De ‘derde gender’-optie: de stand van zaken in Nederland in rechtsvergelijkend perspectief


Deze bijdrage staat in het teken van de ‘derde gender’-optie. Wat is de (juridische) stand van zaken met betrekking tot de mogelijkheid om (ook) in ons land te kunnen kiezen voor een derde optie van geslachtsregistratie? Naast de huidige situatie, recente jurisprudentie en ontwikkelingen in ons land, worden ook internationale ontwikkelingen (met name in onze buurlanden Duitsland en België) belicht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C. Kersten

Verschijning: januari 2021

Archiefcode: AA20210018

derde optie gender geslacht geslachtsregistratie intersekse sekse transgender

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Verdieping Verdiepend artikel